ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะวิจัยจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะวิจัยของ Prof. Shinji Kanehashi จาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น ที่มาให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าของทุน SATREPS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย (จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และนักวิจัยญี่ปุ่น โดยจะเริ่มดำเนินวิจัยในปี พ.ศ. 2024 – 2028 เป็นเวลา 5 ปี

ข่าวที่น่าสนใจ

438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N