ข่าวประชาสัมพันธ์

ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม
ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC) จ.ระยอง

ข่าวที่น่าสนใจ

DSC02351
Screenshot-2023-07-21-100937
congrats-01
313335030_613236500594887_2878530411598693864_n