ข่าวประชาสัมพันธ์

ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม
ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC) จ.ระยอง

ข่าวที่น่าสนใจ

448317060 966163185302215 7704001446257954769 N
448306286 965949901990210 4434373873133798196 N
448300744 964970535421480 3363544158724527827 N 1
448265344 964451955473338 2898188865864539386 N