ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (BASF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ที่ได้มาเยี่ยมภาควิชา เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการทำวิจัยร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ และ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ให้การต้อนรับ คุณปนิลดา มาวิจักขณ์ และ คุณปฏิมาพร อุดม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
1