ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (BASF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ที่ได้มาเยี่ยมภาควิชา เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการทำวิจัยร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ และ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ให้การต้อนรับ คุณปนิลดา มาวิจักขณ์ และ คุณปฏิมาพร อุดม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

438305123 940447574540443 3746350122108486907 N
437924349 930284585556742 6091830229939545556 N 1
E2520a4e 47bc 4928 Bfb8 D9f56eb6a9d8
Special Seminar
PMIS-2023-schedule