ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (BASF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ที่ได้มาเยี่ยมภาควิชา เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการทำวิจัยร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ และ รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ให้การต้อนรับ คุณปนิลดา มาวิจักขณ์ และ คุณปฏิมาพร อุดม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

PMIS2023-Slide1
316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n