ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ Miss Nu Myat Thazin ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพันธ์ดีเด่น และ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ Miss Nu Myat Thazin นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณแทน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา www.grad.ku.ac.th/

ข่าวที่น่าสนใจ

448317060 966163185302215 7704001446257954769 N
448306286 965949901990210 4434373873133798196 N
448300744 964970535421480 3363544158724527827 N 1
448265344 964451955473338 2898188865864539386 N