ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ (Citation Impact) ระดับ Gold ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 ระดับ Gold จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีมอบรางวัลที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล คือ Top-of-Line Corrosion via Physics-Guided Machine Learning: A Methodology Integrating Field Data with Theoretical Models

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านทีได้เข้ารับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ P(i) ≥6 และรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

(ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ข่าวที่น่าสนใจ

407127852 853745883210613 5097899378164912530 N
Img 0002
S 21667847
405173081 849827850269083 8896270555484589897 N