ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ (Citation Impact) ระดับ Gold ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565 ระดับ Gold จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีมอบรางวัลที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล คือ Top-of-Line Corrosion via Physics-Guided Machine Learning: A Methodology Integrating Field Data with Theoretical Models

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านทีได้เข้ารับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ P(i) ≥6 และรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

(ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ข่าวที่น่าสนใจ

438240434 935931671658700 1629830432382860454 N
435520969 926075255977675 1009458368579093039 N
435347749 922446916340509 4055904439893638946 N 1
432773775 913047463947121 487531697165380630 N