ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละจำนวน 9,000 บาท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2565

อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวอัญชลี จักรแสง
นายสิริภัทร แสงกิจพร
นายสรวิศ วีระพงษ์
นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร
นายณัฐภูมิ ดาวไธสง
นางสาวพรรษจิรา มานูญวงศ์

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ข่าวที่น่าสนใจ

448317060 966163185302215 7704001446257954769 N
448306286 965949901990210 4434373873133798196 N
448300744 964970535421480 3363544158724527827 N 1
448265344 964451955473338 2898188865864539386 N