ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละจำนวน 9,000 บาท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2565

อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวอัญชลี จักรแสง
นายสิริภัทร แสงกิจพร
นายสรวิศ วีระพงษ์
นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร
นายณัฐภูมิ ดาวไธสง
นางสาวพรรษจิรา มานูญวงศ์

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ข่าวที่น่าสนใจ

416290437 872262658025602 7458961394216524755 N
DSC02351
363381365_789616702956865_1984103126333051035_n
Screenshot-2023-07-21-100937