ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละจำนวน 9,000 บาท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2565

อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวอัญชลี จักรแสง
นายสิริภัทร แสงกิจพร
นายสรวิศ วีระพงษ์
นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร
นายณัฐภูมิ ดาวไธสง
นางสาวพรรษจิรา มานูญวงศ์

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
313428232_609844694269528_5526002258922156283_n
310920727_5179164045529172_2688164057469771701_n
313335030_613236500594887_2878530411598693864_n