ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ โดย Prof. Yoichi Tominaga จากประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565เวลา 13.00-15.00น. ในรูปแบบออนไลน์

Speaker: Prof. Yoichi Tominaga

Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering (BASE), Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

Title: Ion-Conductive Polymer Electrolytes for Future Solid-State Battery

Date: November 23, 2022

Time: 1:00 – 3:00 PM

Webex link: https://ku-edu.webex.com/meet/gasidit.p

Registration: http://bitly.ws/wJ8V

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n
310920727_5179164045529172_2688164057469771701_n
309708171_587778643140673_3697305550336357150_n