ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ โดย Prof. Yoichi Tominaga จากประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565เวลา 13.00-15.00น. ในรูปแบบออนไลน์

Speaker: Prof. Yoichi Tominaga

Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering (BASE), Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

Title: Ion-Conductive Polymer Electrolytes for Future Solid-State Battery

Date: November 23, 2022

Time: 1:00 – 3:00 PM

Webex link: https://ku-edu.webex.com/meet/gasidit.p

Registration: http://bitly.ws/wJ8V

ข่าวที่น่าสนใจ

64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
1