ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

PMIS2023-Slide1
S__7389186
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
congrats-01