ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
congrats-01
313428232_609844694269528_5526002258922156283_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n