ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

ผศ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ – ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Materials Engineering, KU

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ข่าวที่น่าสนใจ

64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
1