ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

ผศ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ – ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Materials Engineering, KU

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
congrats-01
313428232_609844694269528_5526002258922156283_n