ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

ผศ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ – ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Materials Engineering, KU

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

256265-2
366359336_694461439390657_1176012484300046021_n-2
363381365_789616702956865_1984103126333051035_n
363778924_783341890251013_7234168179695413280_n-1