ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. จัดงานครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งภาควิชา พร้อมจัดพิธีทำบุญและกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ To the Sustainable Society: Challenges on Materials Development

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดงานครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งภาควิชา ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ กล่าวรายงานความเป็นมา และมีอาจารย์อาวุโส บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าร่วมในงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0410 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดการเสวนาพิเศษ เรื่อง To the Sustainable Society: Challenges on Materials Development โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid โดยรูปแบบออนไซต์ จัดขึ้น ณ ห้อง 0313 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

309669131_587778626474008_1046563405316307340_n
309535990_587778606474010_5590086048957245112_n

ข่าวที่น่าสนใจ

438305123 940447574540443 3746350122108486907 N
437924349 930284585556742 6091830229939545556 N 1
E2520a4e 47bc 4928 Bfb8 D9f56eb6a9d8
Special Seminar
PMIS-2023-schedule