ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ นายศิลา แย้มพุชชงค์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุม กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก นายศิลา แย้มพุชชงค์ ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ กลุ่ม:วิทยาศาสตร์กายภาพ Physical Science จากผลงาน “The Structeral Investigation and Optical Properties of Cobalt Aluminate Pigments Derived from Thermal Decomposition of Mixed-Metal Nitrate Co-Crystals” โดยมี ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในงาน ประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 (The 10th annual SLRI user meeting 2022: AUM2022) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ข่าวที่น่าสนใจ

428659587 897906522127882 8307422878970375584 N
413838888 1105183764059383 5340774242900340295 N
64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2