ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ นายศิลา แย้มพุชชงค์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุม กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก นายศิลา แย้มพุชชงค์ ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ กลุ่ม:วิทยาศาสตร์กายภาพ Physical Science จากผลงาน “The Structeral Investigation and Optical Properties of Cobalt Aluminate Pigments Derived from Thermal Decomposition of Mixed-Metal Nitrate Co-Crystals” โดยมี ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในงาน ประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 (The 10th annual SLRI user meeting 2022: AUM2022) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

PMIS2023-Slide1
S__7389186
316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n