ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. ในวันที่ 21 ก.ย. 65 ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน
เข้าร่วมงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565


ภาคเช้า เวลา 09.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู
เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวลา 10.00 – 10.10 น. หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวรายงาน
เวลา 10.10 – 10.15 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
เวลา 10.15 – 11.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทาน จตุปัจจัย
เวลา 11.00 – 12.00 น. ถวายภัตตราหารเพล
เวลา 12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย เวลา 13.00-14.00 น.
การเสวนาพิเศษ เรื่อง To the Sustainable Society: Challenges on Materials Development
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
Onsite ณ ห้อง 0313 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู
Online ผ่าน Cisco Webex Meeting link: https://ku-edu.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ku-edu/meeting/download/02608ee7099245f196fb72d11c12b2f8?siteurl=ku-edu&MTID=mbf4816b464a08a359944e039afaf222f

Meeting number: 2510 510 5312
Meeting password: ZpBYp2BkJ82

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
313428232_609844694269528_5526002258922156283_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n