ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชฎาภัทร หัศกรรจ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาภัทร หัศกรรจ์ ผู้ช่วยวิจัยโครงการ ICE-Matter (AUN/SEED-Net, JICA) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้การดูแลของ ผศ.คร.กษิดิศ พนมสุวรรณ และ รศ.ดร.อรทัย จงประทีป ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Presentation Award) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Eco-friendly 3D Printed TiO2/SiO2/photopolymer Scaffold for Wastewater Treatment” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

256265-2
366359336_694461439390657_1176012484300046021_n-2
363381365_789616702956865_1984103126333051035_n
363778924_783341890251013_7234168179695413280_n-1