ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชฎาภัทร หัศกรรจ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาภัทร หัศกรรจ์ ผู้ช่วยวิจัยโครงการ ICE-Matter (AUN/SEED-Net, JICA) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้การดูแลของ ผศ.คร.กษิดิศ พนมสุวรรณ และ รศ.ดร.อรทัย จงประทีป ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Presentation Award) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Eco-friendly 3D Printed TiO2/SiO2/photopolymer Scaffold for Wastewater Treatment” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

ข่าวที่น่าสนใจ

428659587 897906522127882 8307422878970375584 N
413838888 1105183764059383 5340774242900340295 N
64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2