ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชฎาภัทร หัศกรรจ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาภัทร หัศกรรจ์ ผู้ช่วยวิจัยโครงการ ICE-Matter (AUN/SEED-Net, JICA) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้การดูแลของ ผศ.คร.กษิดิศ พนมสุวรรณ และ รศ.ดร.อรทัย จงประทีป ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Presentation Award) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Eco-friendly 3D Printed TiO2/SiO2/photopolymer Scaffold for Wastewater Treatment” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n
310920727_5179164045529172_2688164057469771701_n