ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จาก JKUAT ประเทศเคนยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จากภาควิชา Mechanical Engineering และ Mechatronic Engineering Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) สาธารณรัฐเคนยา เข้าร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. ราชธีร์ เตชะไพศาลเจริญกิจ รศ.ดร. อรทัย จงประทีป และ ผศ.ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

256265-2
366359336_694461439390657_1176012484300046021_n-2
363381365_789616702956865_1984103126333051035_n
363778924_783341890251013_7234168179695413280_n-1