ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จาก JKUAT ประเทศเคนยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จากภาควิชา Mechanical Engineering และ Mechatronic Engineering Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) สาธารณรัฐเคนยา เข้าร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. ราชธีร์ เตชะไพศาลเจริญกิจ รศ.ดร. อรทัย จงประทีป และ ผศ.ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ข่าวที่น่าสนใจ

64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
1