ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จาก JKUAT ประเทศเคนยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Dr. James M. Muta และ Dr. Martin Ruthandi จากภาควิชา Mechanical Engineering และ Mechatronic Engineering Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) สาธารณรัฐเคนยา เข้าร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. ราชธีร์ เตชะไพศาลเจริญกิจ รศ.ดร. อรทัย จงประทีป และ ผศ.ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n
310920727_5179164045529172_2688164057469771701_n