ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง การถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่การผลิตที่มั่งคั่งยั่งยืน ในวันที่ 1 ก.ย. 65 ผ่านทางออนไลน์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง “การถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่การผลิตที่มั่งคั่งยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom งานนี้เข้าร่วมฟังฟรี !!! ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ QR code หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย!!! คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง *”การถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่การผลิตที่มั่งคั่งยั่งยืน: โอกาสและกรณีศึกษา” รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom

จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากรและดำเนินรายการโดย อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ* คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

งานนี้เข้าร่วมฟังฟรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/3AqUAGY หรือ Scan QR code ด้านล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2184 4600-9 ต่อ 538

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

PMIS2023-Slide1
S__7389186
316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n