ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงมาก ประจำปี 2565

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ `ได้รับรางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก ประจำปี 2565 จากผลงาน Top-of-line corrosion via physics-guided machine learning: A methodology integrating field data eith theoretical model

#ที่มาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

256265-2
366359336_694461439390657_1176012484300046021_n-2
363381365_789616702956865_1984103126333051035_n
363778924_783341890251013_7234168179695413280_n-1