ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงมาก ประจำปี 2565

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ `ได้รับรางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก ประจำปี 2565 จากผลงาน Top-of-line corrosion via physics-guided machine learning: A methodology integrating field data eith theoretical model

#ที่มาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ

64b8b55ad72c7bde7a72cbf0 01 Schprogram 4x6 01 P 500
398013032 836931308225404 2092108226091098983 N 2
393860753_829002239018311_8471241220415605329_n
1