ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมวัสดุ มก. ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงมาก ประจำปี 2565

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง ที่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ `ได้รับรางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก ประจำปี 2565 จากผลงาน Top-of-line corrosion via physics-guided machine learning: A methodology integrating field data eith theoretical model

#ที่มาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n
310920727_5179164045529172_2688164057469771701_n