ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก. จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ เนื่องในงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ในหัวข้อ To the Sustainable Society: Challenges on Material Development

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ (Special Seminar) กับ กิจกรรมชวยคุยหาความรู้ ในงานครบรอบ 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ

“To the Sustainable Society: Challenges on Material Development”
“มุ่งสู่สังคมแห่งความยั่งยืน บนความท้าทายของการพัฒนาวัสดุ”

บรรยายโดย
ศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13:00-14:00
ณ ห้อง 0313 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ ร่วมรับชมทางออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting ในวันและเวลาเดียวกัน
Meeting link: https://ku-edu.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ku-edu/meeting/download/02608ee7099245f196fb72d11c12b2f8?siteurl=ku-edu&MTID=mbf4816b464a08a359944e039afaf222f

Meeting number: 2510 510 5312
Meeting password: ZpBYp2BkJ82

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n
310920727_5179164045529172_2688164057469771701_n