ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Myo Myo Thu และ Ms. Nu Myat Thazin จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021

🎉🎉🎉ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ 👏👏👏Ms. Myo Myo Thu นิสิตระดับปริญญาเอก และ Ms. Nu Myat Thazin นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้โครงการ ICE-Matter ที่ได้รับเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศกวรรมศาสตร์ ในงานวันครบรอบ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ” The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Application & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)”

ข่าวที่น่าสนใจ

408267930 852486163336585 8113813877115269532 N
407127852 853745883210613 5097899378164912530 N
Img 0002
คำสั่ง6 2566