ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Myo Myo Thu และ Ms. Nu Myat Thazin จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021

🎉🎉🎉ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ 👏👏👏Ms. Myo Myo Thu นิสิตระดับปริญญาเอก และ Ms. Nu Myat Thazin นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้โครงการ ICE-Matter ที่ได้รับเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศกวรรมศาสตร์ ในงานวันครบรอบ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ” The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Application & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)”

ข่าวที่น่าสนใจ

448800926 122159181098153111 5200411003840826471 N
KU ENGINEERING OPEN HOUSE
445688490 952855189966348 3428344333670491520 N
441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N