ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Ms. Myo Myo Thu และ Ms. Nu Myat Thazin จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG-2021

🎉🎉🎉ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ 👏👏👏Ms. Myo Myo Thu นิสิตระดับปริญญาเอก และ Ms. Nu Myat Thazin นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภายใต้โครงการ ICE-Matter ที่ได้รับเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศกวรรมศาสตร์ ในงานวันครบรอบ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ” The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Application & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)”

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

313428232_609844694269528_5526002258922156283_n
f20201029171532_uyaXc7weV3
302443937_3286744174935231_3952639750770104762_n
300814196_3281993992076916_4186992012817830328_n