ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ให้ความสนใจในภาควิชาฯเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือโดยมี ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนิสิตผู้ช่วยสอนให้การต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

316110616_629322045652999_5682261278062366816_n
315873801_625554026029801_3985209146741153078_n
311568234_597868865464984_4976851821290002296_n
310920727_5179164045529172_2688164057469771701_n