ข่าวประชาสัมพันธ์

Study in Japan Webinar ในหัวข้อเรื่อง “MEXT Scholarship University Recommendation สำหรับนักศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่สนใจไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ Facebook
นิสิตที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ SchooLynk Contact

https://contact.schoolynk.com/application/fields?formId=62e20759fcf421006121502c

ข่าวที่น่าสนใจ

441339876 944453417473192 1063386194587139163 N
442481521 944444484140752 594777542029091903 N
440588954 938210961430771 6798860326140950948 N 1
438240434 935931671658700 1629830432382860454 N