ข่าวประชาสัมพันธ์

Study in Japan Webinar ในหัวข้อเรื่อง “MEXT Scholarship University Recommendation สำหรับนักศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่สนใจไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ Facebook
นิสิตที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ SchooLynk Contact

https://contact.schoolynk.com/application/fields?formId=62e20759fcf421006121502c

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

313428232_609844694269528_5526002258922156283_n
f20201029171532_uyaXc7weV3
301360363_3282874681988847_7684888874765371142_n
300814196_3281993992076916_4186992012817830328_n