ข่าวประชาสัมพันธ์

Study in Japan Webinar ในหัวข้อเรื่อง “MEXT Scholarship University Recommendation สำหรับนักศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่สนใจไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ Facebook
นิสิตที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ SchooLynk Contact

https://contact.schoolynk.com/application/fields?formId=62e20759fcf421006121502c

ค้นหาข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์-ป
DSC02351
365994603_791077319477470_6813268857816046282_n-1
363775032_689603579873370_4594633868980595095_n